Để phục vụ kế hoạch mở rộng công ty và triển khai các dự án bất động sản trong thời gian tới. Thaidv.Vn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn bất động sản, tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản tại Hà Nội. Dưới đây, là thông tin tuyển nhân viên bất động sản của ThaiDv.Vn

Tuyển nhân viên tư vấn bất động sản, tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản

Thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản, tuyển nhân viên tư vấn bất động sản

  • Số lượng tuyển: 20 nhân sự
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội
  • Lương cơ bản: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn